Tjänst & Företag

Satsa på bra viltstängsel

Ett bra områdesskydd, det är ett viltstängsel. Du som behöver ett viltstängsel, du kan hitta det hos Lindbergs Stängselmontage. Hos detta företag kan du även hitta:

  • Barnstugestängsel
  • Bullerplank
  • Grindar
  • Industristängsel
  • Panelstängsel
  • Faunanät
  • Faunastängsel

Viltstängslet är som det låter, ett stängsel mot vilt. Detta stängsel är vanligt att se vid vägar men även vid planteringar och marker. Dessa stängsel skyddar mot vilt, men även mot små djur. De är bra för att motverka viltolyckor bland annat.

Stängsel mot vilt

Viltstängsel är bra att sätta upp vid vägar, så att det blir mindre risk för viltolyckor. Det gör att älgar, rådjur och annat vilt inte kan ta sig ut på vägen lika lätt. Hos Lindbergs Stängselmontage kan privatpersoner, företag och kommuner köpa denna typ av stängsel. Det går nämligen att sätta det på fler platser än bara vid vägar. Kanske du äger mycket mark, eller har planteringar du vill skydda på ett bra sätt? Då är det bra med dettas stängsel för att hålla alla djur ute från det.

Viltstängslet är i nät och monteras med vingstolpar. Dessa finns i flera olika varianter. Behöver du rådgivning i val av nät och stolpar, så kan du kontakta Lindbergs Stängselmontage.

När du behöver stängsel eller grindar

Hos Lindbergs Stängselmontage finns det en mängd olika typer av stängsel för olika användningsområden. Deras barnstugestängsel passar bra runt dagis, förskolor med mera. Deras industristängsel passar runt en verksamhet. Hos Lindbergs Stängselmontage finns det även olika grindar att hitta samt att de även har bullerplank. Du kan besöka deras sida för att läsa mer om alla deras olika produkter.